ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με μέλη όλα τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας. Είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας από το 1935 με αιρετή διοίκηση από ξενοδόχους και πολύπλευρη συμβολή τόσο στη στήριξη και ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου όσο και ευρύτερα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει εκ του νόμου την κατάταξη όλων των τουριστικών καταλυμάτων με κύρια επιδίωξη τη θωράκιση της ποιότητας του συνόλου του καταλυματικού δυναμικού.

Τέλος, το Ξ.Ε.Ε. έχει συμβάλει με το έργο του στην προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού, που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.