Αναλυτική Περιγραφή του έργου MyHealthTravel Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Προώθησης
και Διαχείρισης Ιατρικού Τουρισμού
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Αντικείμενο του Έργου ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: <<ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ>> Go to MHT Demo

ΣΤΟΧΟΙ

Ανάπτυξη και υποστήριξη ηλεκτρονικής διαχείρισης υπηρεσιών

Πλατφόρμα Ιατρικού Τουρισμού

Συνδυασμός παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρας Ιατρικού Τουρισμού η οποία θα συνδυάζει την Υγεία και τον Τουρισμό με σκοπό να δημιουργηθεί ένα brand Ιατρικού Τουρισμού για τη χώρα.
Tο παρόν καινοτόμο εργαλείο φιλοδοξεί να καταστεί ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού (facilitator), που θα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και χρήση του οποίου θα κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι πάροχοι στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν και θα συνδέεται με τη διεθνή αγορά.

Η πλατφόρμα Ιατρικού Τουρισμού θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται αρχικά τα αιτήματα παροχής κάποιας ιατρικής υπηρεσίας που θα αναζητά ο ενδιαφερόμενος χρήστης και στη συνέχεια την οργάνωση της συνολικής εμπειρίας του. Στόχος της πλατφόρμας είναι μεταξύ άλλων ο συνδυασμός αυτής της ιατρικής υπηρεσίας με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών όταν αυτό απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο. Προς την κατεύθυνση της διπλής αυτής εξυπηρέτησης, η πλατφόρμα θα διαθέτει ένα εύχρηστο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη – ασθενή την ταχεία και άρτια καταχώρηση και υλοποίηση του αιτήματος του.

Το βασικό προτέρημα της πλατφόρμας είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός της παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών μέσα από μία φιλική προς το χρήστη διεπαφή. Η ιστοσελίδα της πλατφόρμας χαρακτηρίζεται από αισθητική και ευχρηστία ενώ αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με τους πιθανούς χρήστες. Η επικοινωνία αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση των αξιολογήσεων των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παροχή των υπηρεσιών. Ο συνδυασμός αυτών με ποσοτικές μετρήσεις που θα οριστούν, θα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πλατφόρμας συνδυαστικής παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών αλλά και τα περιθώρια για βελτίωση μέσω της ανατροφοδότησης.

ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: info.iatriko@gmail.com

Telephone: 2106198100

Address: Διστόμου 5-7, Αθήνα 151 25